Copy TOPlist© 2012-2024 STUDIADOMI Všechna práva vyhrazena. Další publikování obsahu bez souhlasu STUDIADOMI zakázáno!

SLOŽKY CIVILNÍ OBRANY STUDIADOMI

Samostatnou kapitolou využítí nízkoenergetického modulového systému jsou prostory pro mobilní lékařskou péči, provizorní ubytování např. vojáků při povodních nebo zahraničních misí či hasičů, ale i občanů, kteří díky přírodním katastrofám přišli o příbytek. Výhoda využití modulového systému pro tyto účely je jeho rychlá instalace, mobilita a okamžitá variabilita vnitřního uspořádání dle potřeb jednotlivých oborů.

NEMOCNICE, OŠETŘOVNA

Základní návrh vnitřního uspořádání ošetřovny – nemocnice včetně sociálního zázemí.

NÁHRADNÍ UBYTOVÁNÍ SE SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍM

Při přírodních katastrofách jako jsou např. povodně a požár jako rychlá varianta pro dočasné ubytování osob, které přišli o příbytek, případně jako zázemí pro zásahový personál.

NOCLEHÁRNA, POBYTOVÁ MÍSTNOST

Další varianta pro okamžité řešení pro nouzový pobyt občanů, případně jako zázemí pro personál.

SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ

Modul pro zajištění hygienického standardu pro postižené občany a zásahový tým.