Copy TOPlist© 2012-2024 STUDIADOMI Všechna práva vyhrazena. Další publikování obsahu bez souhlasu STUDIADOMI zakázáno!

LEGISLATIVA

Mobilní domy jsou určeny pro komfortní, rychlé a nízkonákladové bydlení trvalého, přechodného i rekreačního chrakteru. Při výstavbě modulových domů dbáme na plnění technických norem podpořené zkušeností techniků i montážních řemeslníků. Pro umístění takového mobilního domu jako stavba dočasného charakteru vzniká jediná podmínka a to ohláška příslušnému stavebnímu úřadu. Odpadá tudíž potřeba stavebního povolení. Vzhledem k tomu, že stavební zákon nezná pojem Mobilní dům, pouze doporučení k problematice od Ministerstva pro místní rozvoj z května 2010, postupuje každý stavební úřad individuálně. Komunikace s úřady je tedy nezbytná.

ÚZEMNÍ SOUHLAS – nejjednodušší řešení

Do režimu územního souhlasu spadá Mobilní dům s plochou do 25m2 nebo nad 25m2, který se nebude připojovat na inženýrské sítě. V těchto případech je na Stavební úřad nutné dodat: oznámení o záměru v území pro vydání územního souhlasu, základní projektová dokumentace včetně nákresu umístění stavby na pozemku a souhlasné stanovisko dotčených stran.

OHLÁŠENÍ STAVBY

Do režimu ohlášení stavby spadá Mobilní dům s plochou nad 25m2, který se bude připojovat na inženýrské sítě.

Varianta a) na dům je pohlíženo jako na výrobek plnící funkci stavby – nejbežnější způsob, kdy není třeba zpracovávat konkrétní projekt , pouze je výrobce povinen dle §156 Stavebního zákona prokázat shodu výrobku s požadavky na bydlení – protipožární, tepelně-izolační a statické vlastnosti. Dále je nutné na Stavební úřad dodat formulář Ohlášení stavby, projektovou dokumentaci mobilního domu včetně nákresu umístění stavby na pozemku a prohlášení o shodě vydané výrobcem mobilního domu. Po umístění domu vydá Stavební úřad evidenční číslo budovy. Popisné číslo v tomto případě nebude vydáno.

Varianta b) na dům je pohlíženo jako na klasickou stavbu. Na Stavební úřad je nutné dodat: formulář Ohlášení stavby, konkrétní stavební projekt a stavební dokumentaci k mobilnímu domu v plném rozsahu. Po umístění mobilního domu je provedeno kolaudační řízení a domu bude přiděleno číslo popisné.

Po přidělení čísla evidenčního či čísla popisného Stavebním úřadem (§10 zákona133/2000Sb. O evidenci obyvatel a o rodných číslech ve znění pozdějších předpisů) lze mít v mobilním domu nahlášen trvalý pobyt.